Boring Bar Holder

1 1/2 ID VDI 40 Coolant Boring Bar Indexable Drill CNC Turning Tool Holder 1.5

1 1/2 ID VDI 40 Coolant Boring Bar Indexable Drill CNC Turning Tool Holder 1.5
1 1/2 ID VDI 40 Coolant Boring Bar Indexable Drill CNC Turning Tool Holder 1.5
1 1/2 ID VDI 40 Coolant Boring Bar Indexable Drill CNC Turning Tool Holder 1.5
1 1/2 ID VDI 40 Coolant Boring Bar Indexable Drill CNC Turning Tool Holder 1.5
1 1/2 ID VDI 40 Coolant Boring Bar Indexable Drill CNC Turning Tool Holder 1.5
1 1/2 ID VDI 40 Coolant Boring Bar Indexable Drill CNC Turning Tool Holder 1.5

1 1/2 ID VDI 40 Coolant Boring Bar Indexable Drill CNC Turning Tool Holder 1.5

Shank: VDI 40 / 40mm. This holder is missing 1 of the coolant screws.


1 1/2 ID VDI 40 Coolant Boring Bar Indexable Drill CNC Turning Tool Holder 1.5